Made In Me

Posted in living life, numb, the way I am me by made in me on Saturday,January 9,10

الان برم پلوور و دربیارم تی شرت دراز بپوشم 

روی شلوار مخمل کبریتی

Advertisements

Posted in numb, the way I am me by made in me on Saturday,January 2,10

من همیشه از گند زدن می ترسیدم

Posted in numb by made in me on Monday,April 20,09

هی یک چیز جالب تا حالا اتفاق نیفتاده

هاااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

Posted in numb by made in me on Saturday,March 21,09

یه چیزی می خواستم بگم

یادم رفت

Posted in numb by made in me on Thursday,February 19,09

بی خیال

Posted in numb by made in me on Sunday,February 15,09

آن دایت دخل ریتر اسپرت کرن فلیکس رو آوردن از جمله مسائلی هست که قابلیت حواله شدن به جهنم رو داره 

[+]

Posted in numb by made in me on Thursday,February 12,09

گربه هه ی حیاط پشتی ، به قوای جنسی آدمیزاد گفته زکی

Posted in numb by made in me on Monday,February 2,09

اصلن من نمی تونه راضی بشه به خودش اجازه بده دو سااااااااااااااااااااااعت بشینه فیلم ببینه فعلنا

بعد این دختره شونصد تا فیلم داده یدفه

پووووووف

Posted in numb, to the moon by made in me on Friday,January 30,09

نفهمیدی یعنی ؟ فهمیدی فک کنم ولی ها

Posted in numb by made in me on Wednesday,January 21,09

هیچی نیست خوب 

یه دایره ست که 

محیط نداره و

شعاعش چیزی شبیه مردابه

اما نه به اون غلظت

چی بگم  من ؟

Jobs

Posted in numb by made in me on Saturday,November 22,08

گل فروشی شغل خوبی است . حکاکی سنگ قبر هم شغل بدی نیست به خدا

Posted in dissatisfactions, numb by made in me on Friday,October 10,08

مثل آدم بزرگ ها . بیدار می شویم . کار می کنیم . غذا می خوریم . باز هم کار می کنیم . می خوابیم . وقتی نمی ماند برای زندگی کردن . کم کم عادت می کنیم . ما هم کم می شویم . ما هم بزرگ می شویم .

فکر می کنم بدون خواست ما و بدون اطلاع ما اتفاق می افتد . فقط اتفاق می افتد . دغدغه ها و نگرانی ها عوض می شوند . شبانه روز در تناسب جدیدش با ما کم می آید . پس قسمت اضافی حذف می شود و با این حذف شدن یادآوری در کار نخواهد بود . مبارزه با این تغییر خود دردناک تر از پاره شدن رشته های ارتباط با زندگی می شود. نه ؛ نمی خواهم گفتن بی فایده است

yesterday when I was young