Made In Me

Posted in connections by made in me on Saturday,January 31,09

در راستای متعجبیت نسبت به گردوهه چه جوریاست که یکی می تونه حواسش به جزئیاتی باشه که اکثریت صد سال حواسشون نیست و در عین حال خنگ باشه ؟

که میگه حالت  خوب نیستا ، یه جوری شدی

Advertisements

Posted in dissatisfactions by made in me on Saturday,January 31,09

خر

Posted in happiness, specials by made in me on Friday,January 30,09

دبستانی که بودم وسط بازی های یک نفره ام جلوی آینه  با روسری های مامان و گیره و سنجاق برای خودم پیراهن هایی درست می کردم که بعدن فهمیدم اسمشان هست دکلته . هیجان زده بودم که این مدل لباس اختراع خود خودم هست . باز هم از این اتفاق ها افتاد . روش های من دراوردی ، استفاده های ابتکاری ، فکر های بکری که  مدتی بعد با شیوعشان مواجه می شدم . هنوز هم همین طور هست  . به جای طراحی لباس های آنچنانی اختراعات دیگری دارم اما

دیشب خواب احساسی را دیدم که ساخته بودمش اما کیفیتش را نمی دانستم . یک حالت خاص . یک تکیه گرم و سبک . اعتماد و آسودگی

به تو تکیه داده ام و خوبم

گاهی تعجب می کنم از این همه خالق بودن گردوهای کوچک توی کله آدم ها 

Posted in numb, to the moon by made in me on Friday,January 30,09

نفهمیدی یعنی ؟ فهمیدی فک کنم ولی ها

For Emma

Posted in my daily interpretation by made in me on Friday,January 30,09

ghost friend

 

So apropos : Saw death on a sunny snow

Him : For every life…

Her : Forgoe the parable

Him : Seek the light

Her : …My knees are cold 

Running home ,  running home ,  running home ,  running home…

Her : Go find another lover ; To bring a… to string along

With all your lies ,

You’re still very lovable

I toured the light ; so many foreign roads for Emma ,  forever ago

For Emma – Bon Iver

Posted in give her a smile by made in me on Friday,January 30,09

مامانی من دخترترین مادربزرگ دنیاست 

*:

Posted in connections, dissatisfactions by made in me on Friday,January 30,09

آدم خوبی بود ها ، فقط دست و پاهاش زیاد گیر کرده بود تو هر روز

بعد من که نمی تونستم برم بهش بگم دست و پاهات گیر کرده تو هر روز

اینه که دست و پاهاش همونطور گیر کرده موند تو هر روز

هنوزم دست و پاهاش گیر کرده تو هر روز

Posted in happiness, the way I am me by made in me on Friday,January 30,09

نه که الان سه صبحه و دیگه فردا رفتن آزمون دادن خیلی بی معنیه و آقای رقیبم از قبل اعلام کرده که بی خیال این آزمونه  و فردا رفتن آزمون دادن دیگه خیلی خیلی بی معنیه ، می خوام ساعت رو کوک کنم که شیش زنگ بزنه بعد خفه ش کنم دوباره بگیرم بخوابم . آاااااااااااااااااااااای کیف داره 

Posted in the way I am me by made in me on Friday,January 30,09

بذار بهت بگم چی میشه . نیست من موجود بدجنس و بداخلاق و میل به بی تفاوتی داری هستم اصولن ، آخرش یکی پیدا میشه که  به احساسات غلیط من آب اضافه  می کنه و هی بهم میزنه و بازم آب اضافه می کنه تا به خط نشانه برسه بعد به خوبی و خوشی زندگی می کنیم . بعد این یکی ریش داره حتمن حتمن

ها ها ها ها ها

Talking Bird

Posted in my daily interpretation by made in me on Friday,January 30,09

human

Oh, my talking bird.
Though you know so few words.
You’re on infinite repeat.
Like your brain can’t keep up with your beak.

Your kept in an open cage so your free to leave or stay.
Sometimes you get confused.
There’s a hint that I’m trying to give you.

The longer you think the less you know what to do.

It’s hard to see your way out when you live in a fallacy house.
You don’t realize that the windows were open the whole time.

Oh, my talking bird.
Though your feathers are tattered and furled.
I’ll love you all your days
’till your breathe leaves your delicate frame.

It’s all here for you as long as you choose to stay…
It’s all here for you as long as you don’t fly away..

Talking Bird – Death Cab For Cutie

Posted in dissatisfactions, to the moon by made in me on Friday,January 30,09

[+]

Posted in connections, dissatisfactions by made in me on Thursday,January 29,09

خدایا تنک یو ا لات که  تقسیم استعداد هایت سیتوکینز میوز نیست که بعضی از این بنده هایت بر نیروی جاذبه غلبه می کردند آنوقت 

Posted in happiness by made in me on Thursday,January 29,09

هویج ، پرتغال ، سیب سبز ، سیب قرمز ، کیوی ، موز . یادت نرود ها

Posted in happiness by made in me on Thursday,January 29,09

چه گل گلی شدم 

Are You the One

Posted in my daily interpretation by made in me on Thursday,January 29,09

untitled

Another rainy morning
People rushing by
My head is still in the clouds
I dream with open eyes
Suddenly out of nowhere
She came into my life
Like we know each other
For quite a while

In the sound of silence
Time is standing still
There’s some kind of bond between us
That’s givin’ me the chill
Do you really wonder
That we can burn the sky
It’s written a thousand years ago
In the book of life

Are you the one that God had made for me
Are you the one who’s always in my dreams
The one who keeps me goin’
When I can’t go on
The one that I’ve been waiting for
For so long

Suddenly out of nowhere
She came into my life

Are you the one that God had made for me
Are you the one who’s always in my dreams

Are you the one that God had made for me
Are you the one who’s mine eternally
The one who keeps me dreamin’
When I’m sad and tired
Who gives my life a meaning
Till the day I die

Are you the one
Are you the one

Are You the One – Scorpions

Posted in give her a smile, happiness by made in me on Wednesday,January 28,09

رسمن دیوونه اون قسمت هام که باعث میشم چشم های آقای عین بخندن

نه که باعث شدنم ، این که خنده شون به چشم های من نگاه می کنه 

Posted in connections, dissatisfactions by made in me on Wednesday,January 28,09

فقط هم قد و قواره اش نیست که ذهنت یادش می رود سن و سالش را و قبول نمی کندش به عنوان یک شانزده ساله متعارف . حرکاتش ، صحبت هایش ، دغدغه هایش و حتی فکر و خیالاتش آدم را وا میدارد به نقض حقوق بشر . نمی شود ، نمی گذارد که با خودت بگویی هان دارد بهتر می شود . کم کم می توانی به بزرگ شدنش امیدوار باشی . کم کم یاد می گیرد جمع کردن تکه پاره های اعتماد بنفس بی دلیل متلاشی شده اش را . کم کم بلد می شود مهم شدن را

امیدواری است دیگر . سر می کنی . تا می کنی . که بی هوا چنان جیییییییییییییییییییییغی می کشد که فکر می کنی دیس کید ویل نور اور گرو – آپ