Made In Me

Gol Bi Goldoon

Posted in my daily interpretation by made in me on Sunday,March 14,10

میگفتی بی تو هیچم با من بمون همیشه
نباشی من میمیرم گل بی گلدون نمیشه
چه اشتباهی کردم حرفات و باور کردم

یه روز سرد پاییز گلدونت و شکستی
مثل عروس گلها تو گلخونه نشستی
بهار میاد دوباره بازم تو رو میارن
مثل گل زینتی  تو گلخونه میکارن
بازم به گلدونت میگی با من بمون همیشه
میگی که بی تو میمیرم گل بی گلدون نمیشه
چه اشتباهی میکنه  حرفات و باور میکنه 

Gol Bi Goldoon – Googoosh

Advertisements

Posted in connections, happiness by made in me on Saturday,March 13,10

هوم ، عادی خوبی هستیم

Nude

Posted in my daily interpretation by made in me on Saturday,March 13,10

Don’t get any big ideas
they’re not gonna happen
You paint yourself white
and feel up with noise
but there’ll be something missing

Now that you’ve found it, it’s gone
Now that you feel it, you don’t
You’ve gone off the rails

So don’t get any big ideas
they’re not going to happen
You’ll go to hell for what your dirty mind is thinking

( Sometimes Thom adds this verse when performing ) :

She stands stark naked and she beckons you to bed
don’t go, you’ll only want to come back again

Nude – Radiohead

Posted in connections, the way I am me, to the moon by made in me on Saturday,March 6,10

تعارف که نداریم، حالا که بعد این همه اصرارش  قرار است باز  هم را ببینیم، فکر می کنم هیچ وقت انقدر نخواسته ام کسی را باز ببینم و انقدر نخواسته ام همان کس را هرگز نبینم …هیچ وقت این طور گریزناپذیر نخواسته ام آن هفت ساله را ، نو کنم و این طور ناگزیر نخواسته ام لگد بزنم به همه هفت ساله دیرین… بعضی ها ماندگار می شوند، خرده های ناگزیرشان می ماند با تو . برای بعضی ها ماندگار می شوی، خرده های گریز ناپذیرت می ماند در قلبشان.ماجرا به همین سادگی است

نابهنگام –

Posted in give her a smile, iran by made in me on Sunday,February 28,10

 جنبش سبز بر سر مطالبات خود ، حق خود محکم ایستاده است

آزادی، حقوق بشر، رفع تبعیض ها، تحمل عقاید و نظریات مختلف، مقابله با فساد و تباهی و قانون گریزی، مواردی نیستند که پیگیری آنها چه در سطح خیابان و چه از طریق رسانه ها جرم باشد

 بدون آگاهی گسترده در سطح جامعه، امکان تغییر وجود ندارد … مهم آن است که در چهارچوب «هر شهروند، یک رسانه»، هر علاقمند به جنبش سبز، راهی برای گسترش این آگاهی و تعمیق آن در میان همه اقشار و بویژه در اقشار مستضعف جامعه پیدا کند. گسترش اگاهی ها، استراتژی اصلی جنبش است … هدف آن نیست که تغییرات ناشی از این استراتژی حتما بدست سبزها اتفاق بیفتد. سبز بودن یعنی «خود» در میان نبودن و خودخواه نبودن

به نظر کسانی که مشغول ضرب و شتم دانشجویان هستند، فرزندان این ملت از حیوانات هم کم ارزش تر می نماید و فاجعه بارتر اینکه در سطوح مختلف، مسئولین می گویند که نمی دانند حمله کنندگان چه کسانی هستند. این توهینی بدتر به شعور دانشجویان و مردم است

از گفت و گوی سایت کلمه با میرحسین –

Posted in to the moon by made in me on Friday,February 26,10

look , look how my soul is bleeding

شاید هم حواست بوده به گوش من نرسد . شاید هم حواست بوده من خبرم نباشد که غصه ام مضاعف نشود . چه می دانستی چند وقتیست من خبردارترم از تو . می بینی ؟ دور شدن ازت مقصود بود ، نزدیک تر شدم . که نه نمی بینی ، خبرم نداری . خبر روزگارم

 شاید هم که که حواست بوده ندانم ، که زخم ، سر باز ، بازتر ، نکند ، که یادم نیاید همین روزهایت با دیگری را با من . که حواسم بهتان نباشد ، به بوسه تان ، به آغوشتان ، به خوابیدنتان ، به شادی تان ، به لبخندتان . شاید که حواست بوده . شاید که یادم می کنی

Posted in connections, dissatisfactions, iran by made in me on Friday,February 26,10

Me Voy ( I’m Leaving )

Posted in my daily interpretation by made in me on Friday,February 26,10

quiero olvidar el aroma de tu cuerpo
quiero olvidar el sabor de tus labios
quiero tener, por una vez,
una vida feliz
por eso, me voy…

gracias por todo lo que me diste
gracias por amarme
pero no tengo ilusión
que tú eres mi razón

por eso, me voy…

dime qué es lo que tienes,
que yo no puedo olvidarte
mira, mírame, mi niña,
mira que mi alma sangra

*

I want to forget the scent of your body

I want to forget the taste of your lips

I wanna lead , just for one , a happy life

and for that reason I’m reaving

thank you , for everything you told me

thank you , thank you for loving me

I don’t have the illusion that you are my reason…

and for that I’m leaving

tell me , what have you got , that I can’t forget you

look , look at me my girl , look how my soul is bleeding

tell me , do you really want me to leave ?

Me Voy ( I’m Leaving ) – Yasmin Levy 

Posted in connections, the way I am me by made in me on Thursday,February 25,10

من اما آدم خودم را جا گذاشتنم ، من نه که زحمتی بکشم ، بی زحمت یادگاری می گذارم از خودم ، یادگاری می دهم از خودم ، جای یاد خودم را محکم می کنم ، به خیال خودم لااقل . من دوست داشتنی هایم را شریک می شوم که خودم را شریکِ یاد کنم ، شریکِ دوران کنم ، شریکِ بَعد بودنمان کنم ، شریکِ نبودنم کنم . من نه که زحمت کشیده باشم ، بی زحمت خواسته ام بعدش بشنوم آخخ بوی تو را می دهد من و بالشم

Posted in connections, dissatisfactions, the way I am me by made in me on Thursday,February 25,10

آشتی مان را هم کردیم و تمام شد اما ، می خواهم بگویم ، من نبوده که فریاد نشنیده باشم در زندگی ام ، خانواده ی ما خانواده ی آفتابی ای نبوده ، داد و بیداد داشته ایم تا یادم هست ، صدای  بم مردانه ، صدای زیر لرزان زنانه ، همه . این سرمای صدایت که بلند میشود روی من اما بی سابقه است برایم و هربار انتظار ناکشیده . برای منی که پناه آورده ام به گرما تو ، این سرما  زمهریر است . نکن

Posted in specials, the way I am me, to the moon by made in me on Thursday,February 25,10

سرخپوست ها می گویند برای آن که چیزی را از یاد برد باید آن را نوشت، این را یک وقت رودریگو که مادرش ورونیکا از نسل سرخپوست های اسپانیاست، به من گفته بود
یکشنبه ی پیش وقتی آن قدر باران بارید که آخر شب حس کردم قطره های باران تا عمق حواسم نفوذ کرده است، خواستم بیایم و بنویسم من هنوز عاشقت هستم و ننوشتم
تمام روز بعدش هم باران بارید، آن قدر که دیگر صدای قطره هایش را نمی شنیدم و چیزی نمی دیدم جز طرح محو شیروانی های سرخی که زیر مه خاکستری رنگی گم شده بودند
به گمانم تا یکشنبه ی بعدی که بخواهم بیایم و بنویسم عاشقت هستم، همه ی حجم توسکانی لبریز از باران شده باشد
سرخپوست ها می گویند برای آن که باران بند بیاید باید گلدان ها را در ایوان گذاشت، این را یک روز ورونیکا مادر سرخپوست رودریگو، در اسپانیا برایم تعریف کرده بود
هشتاد و چهار یکشنبه که لااقل نصفش باران باریده است، می آیم این جا بنویسم من هنوز عاشقت هستم و نمی نویسم
از حجم بارانی که این چند روز بارید حس می کنم که همه ی شیروانی های سرخ خاکستری شده اند، تمام گلدان ها را می برم که در ایوان بگذارم
به گمانم من هزار و سیصد و هشتاد و چهار یکشنبه ی دیگر هم که بیایم این جا و زیر باران توسکانی بنویسم عاشقت هستم، از یادت نخواهم برد

کافه ریسترتو –

Posted in the way I am me by made in me on Thursday,February 25,10

دلم درد می کنه، ولی آرومم

   سی و پنج درجه –

Posted in movie, to the moon by made in me on Thursday,February 25,10

My love where are you? With no hope of reaching you I write to you… as I have always done. 
– cold mountain

White Flag

Posted in my daily interpretation by made in me on Wednesday,February 24,10

I know you think that I shouldn’t still love you
Or tell you that
But if I didn’t say it, well I’d still have felt it
Where’s the sense in that?

I promise I’m not trying to make your life harder
Or return to where we were

But I will go down with this ship
And I won’t put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I’m in love and always will be

I know I left too much mess and destruction
To come back again
And I caused nothing but trouble
I understand if you can’t talk to me again

And if you live by the rules of it’s over
Then I’m sure that that makes sense

But I will go down with this ship
And I won’t put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I’m in love and always will be

And when we meet, which I’m sure we will
All that was there will be there still
I’ll let it pass and hold my tongue
And you will think that I’ve moved on

I will go down with this ship
And I won’t put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I’m in love and always will be

White Flag – Dido

Posted in connections, give her a smile by made in me on Wednesday,February 24,10

Posted in connections, dissatisfactions, give her a smile, the way I am me by made in me on Wednesday,February 24,10

قرارمان اگر چیزی جز این قرار نانوشته ی ناگفته ی هفت ساله مان بود دختر جان ، اگر سخت بودن هامان مال هم نبود ، اگر چیزی جز سردی نم ناک صبح های گز کردن هایمان هم می توانست ، توانسته بود گه گاهی پوست های کلفتمان را بیندازد ، می آدم و درون – لرزه هایم را برایت می گفتم .  از این چرخ و فلک که می کشدم تا آن بالا ها و رهایم می کند و دوباره . می آمدم آه من از کجا بیان کنم این ماجرا هایم را برایت می گفتم . می آمدم یو وِر فور می دَت نایت اِوری ثینگ آی آلویز درِمت آو این لایف هایم را برایت تعریف می کردم . که برای کس دیگر نمی توانم . تو بدان . تو اگر می دانستی ، شاید هم می آمدی دستم را می کشیدی بیرون ، از خودم ، که بد می آزاردم ، خودم که می نشیند تصویر می سازد ، تصویر دردناک می سازد ، تصویر نیست ، حقیقت نادیده است و حقیقت دانسته . ذهنم خیال پرداز قهاری ست طفلکی ، خودش تصویر می سازد ، خودش می بیند ، خودش خودش را حلق آویز می کند . می آدم برایت می گفتم از تصویر هایم . شاید که آرام می گرفتم

Posted in connections, living life, the way I am me by made in me on Tuesday,February 23,10

من این روزها انسانی ست  راضی . خیلی راضی . کم کم بیش تر این را متوجه می شوم