Made In Me

Posted in dissatisfactions, iran by made in me on Monday,April 20,09

 

یادم هست پنجم دبستان ، معلممان تعریف می کرد فلان جنگ ، همان که قرآن ها را بر سر نیزه کردند ، صد روز طول کشید . جدن تعجب کرده بودم . صد روز . مدت زیادی است برای آنکه عده ای آدم بخواهند با هم بجنگند و خون بریزند و جنایت کنند . معلممان گفت پس جنگ ایران با عراق چه که هشت سال ادامه داشت . یادم هست که تعجبم آنچنان بیش تر نشد . تصوری از هشت سال جنگیدن ، هشت سال اختلاف نداشتم . تصوری از درازای هشت سال نداشتم . دعوا ها و قهرهایم همیشه یکی دو روز طول کشیده بود . دیروز یاد این ماجرا افتادم . از ناباوری ام تعجب کردم . حالا به آسانی هشت سال جنگیدن برایم قابل تصور است . باز هم تعجب کردم . فکر می کنم آدم ها اینطور بزرگ می شوند . فرق یک بزرگسال و کودک به همین باور ها و ناباوری هاست

تا حالا هم با یک ناباوری کودکانه نمی توانستم بفهمم ، بپذیرم در واقع ، که بتوان جنایت بزرگی را با دروغی بزرگ تر تکذیب کرد ، پنهان کرد . نه ، قبولاند . دروغ گو شاید مقصر اصلی باشد ولی همه ی تقصیر به گردن او نیست . برایم جای سوال داشت که چه طور این همه انسان ، این همه انسان ، بنشینند گوشه ای ، دیوارهای سیمانی بتنند دور خودشان ، عینک های سیاه بزنند ، کور کنند خودشان را ، تا جایی که به سیاهی عادت کند چشمانشان . نبینندش . شب روزشان باشد . اما  چشمانی که از همان ابتدا به تاریکی ، به جهل باز شوند قادر به دیدن چیزی جز آن نیستند . روشنی را تشخیص نمی دهند . آنچنان در غلظت تاریک ناآگاهی شان فرو می روند ، آنچنان ضخامت دیوار ها کور وکرشان می کند که جنایت را نمی بینند ، دروغ را از غیر دروغ باز نمی شناسند ، قدرت تشخیص ندارند . گله ای که با افتخار به اصلتشان گرگ را به چوپانی می گیرند و دندان ها و چنگال های خونینش را نمی بینند . دریده شدن خودشان را نمی بینند . کور می شوند . کور هستند

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: