Made In Me

Am Beispiel meines Bruders

Posted in sth made of paper by made in me on Thursday,January 22,09

uwe timm 

این گفت و گو ها بیان تردید نسبت به زندگی آن دو نیز بود ، زندگی پدر و مادرم . چی میشد ، اگر … از آن سوال های کاملا زائد که  در واقع منظور همیشه خود فرد سوال کننده است ، این که به نظرش تا چه حد پیشامد ها قابل تغییر بودند و تا چه حد میشد مبتنی بر خرد عمل کرد . طی آن گفت و گوها مادر هرگز پدر را سرزنش نمی کرد . می گفتند خودش واقعا داوطلبانه به جبهه رفته بود ، پدر اصراری نداشته . اما پدر نیازی هم به اصرار نداشت . رفتن برادرم به جبهه انجام بی حرف و سخن آن چیزی بود که پدر ، در هماهنگی با جامعه ، آرزویش را داشت

درک و فهمش خیلی سخت است که چرا در برابر درد و رنج دیگران ، همدردی و دلسوزی فراموش میشد ، که چرا بین انسانیت در وطن و انسانیت در آنجا ، در روسیه ، تفاوت گذاشته میشد . کشتن غیر نظامی ها در آنجا بخشی از کار معمول روزمره بود ، بدون ارزش ذکر کردن ، در اینجا اما جنایت

برادرم یادداشت می کند ، بدون اینکه حتی یک آن رابطه ای بین تخریب خانه ها در اوکراین و بمباران ساختمان ها در هامبورگ ببیند … :  فقط فکر و خیال خانه ، هر روز خبر حمله های هوایی انگلستان میرسد . کاش روباه پیر دست برمی داشت . این که جنگ نیست ، کشتار زن ها و بچه هاست – این هم که انسانی نیست

سرباز هایی بودند ، چند تایی ، تعدادی ، که از تیرباران غیر نظامی ها سزباز میزدند . آنها را نه به خاطر تمرد نه تیرباران می کردند و نه تنزل درجه می دادند ، برایشان دادگاه نظامی هم تشکیل نمی دادند . در کتاب براونینگ آمده است که چند نفری اندک گفتند نه ، اما این ها که ” سرباز های عادی ” نبودند

 وقتی درباره ی درد و رنج می نویسی ، وقتی درمورد قربانی ها می نویسی ، باید بپرسی چه کسانی عامل این درد و رنج اند ، باید بپرسی گناه قربانی چیست ، باید بپرسی این بی رحمی و مرگ چه دلایلی داشته ، مثل همان روایتی که طبق آن فرشته هایی هستند مامور ثبت خلاف و رنج های بشر . کمترین کارها این است که شهادت بدهی

مثلا برادرم – اووه تیم – نشر افق 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: