Made In Me

mumbai2008

Posted in dissatisfactions, world around by made in me on Sunday,November 30,08

36dc51742af8512e88381e6bbac968e3

برایم قابل درک نیست بعضی کارهای انسان ها ، بعضی افکارشان ، بعضی اهدافشان

  تصور من این است که علت حضور ما در این جهان انسانی زندگی کردن است و در نهایت تحویل این زندگی به معبود . تلاش هایی می کنیم برای رسیدن یه این هدف . تلاش های زیادی می کنیم . اما اینطور که پیداست دامنه ی این تلاش ها برای افراد متفاوت است و البته تعریف زندگی انسانی 

برایم غیر قابل قبول است که مقصود زندگی ام و راه رسیدن به آن مسبب سلب حق همان زندگی از انسانی دیگر باشد و غیر قابل قبول تر اینکه حتی مستلزم چنان چیزی ؛ مرگ ، با فرض مختار بودن انسان در اخذ چنین تصمیمی نسبت به هم نوع ، بزرگترین مجازات ممکن است برای یک موجود زنده در برابر خطایی مرتکب شده ، چه رسد که قربانی کردنی باشد حاصل از افکار و اهدافی پوچ و تاریک

این همه خون که به پا می کنند بعضی انسان ها به نام خدا ، به نام ارزش و به نام زندگی ، تنها قابل شنیدن است ، قابل دیدن است ، قابل درک کردن نیست 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: